513 Lô 22 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

  • Nền trang con

Gửi thông tin liên hệ

Tập Đoàn Viễn thông Quân Đội - Viettel Hải Phòng

Địa chỉ: 513 Lô 22 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02256.299.911

Hotline: 02256.299.911

Fax: 02256.299.911

Email: lapmangwifihaiphong@gmail.com

Website: http://lapmangwifihaiphong.com/

  • Khách hàng 6

  • Khách hàng 5

  • Khách hàng 4

  • Khách hàng 3

  • Khách hàng 2

  • Khách hàng 1

Copyright © 2017 - Phòng kinh doanh Viettel Ngô Quyền - Viettel Hải Phòng